lunedì 14 aprile 2008

Spider pork, spider pig [ITA] versione completa

Un regâl par un amì =)

7 commenti:

Christian Romanini ha detto...

Figo spider pork! :-D
cui saressial il destinatari dal regâl? ;-)

ninine ha detto...

Eccecurios! =)

fotorf ha detto...

Porco CAN !!!
Archeologhe !!!
e tu ti lamentis di no ve el tocco dall'artist in te fotografie ?
in tal to mont al devi sei propit biel fotografà !!!
Compliments pal to Blog,
mandi Ranieri.

ninine ha detto...

Grazie Ranieri! In efiets tal gno mistir bisugne sedi bogns ancje di fotografâ! =)
Passe a cjatami! Maman!

fotorf ha detto...

cumò che o sai dulà che al è el to Blog o pasarai a da qualchi cjalede....
cumò o speti Romanin ce che al scrivarà des elesions sul so blog... :-)

mandi mandi Ranieri.

ninine ha detto...

Grazie Ranieri!
E jo ti ai linkat sul me!!
Maman!! =)

fotorf ha detto...

e cumò lu fas ancje io !!
o ai apene cancelat dut dal PC e metut dut apuest.....
cumò si torne a tacà !