mercoledì 3 settembre 2008

Gnove scuvierte a Glemone

Al è stât cjatât un scheletri sot la glesie di Sante Ane a Glemone, butade jù dal taramot dal ’76. A chi, di un an in ca, a stan scavant volontaris de asociazion Valentino Ostermann; e je vignude in lûs prime la crepe e dopo dut il scheletri di un individui om, distirât cui braçs incrosâts e il cjâf pleât.
Dai prins studis efetuâts, grazie ancje a la Sovrintendince, si è dade une datazion antecedente al 1500; il muart al è alt 1.70, ben conservât, ma cun ducj i dincj guascj; nol jere stât metût intune casse.Il furniment nol è consistent, dome cualchi toc di metâl.
Cumò a varan di jessi efetuâts ducj i studis relatîfs par podê dâ une identitât a chest scheletri.

Nessun commento: